in Capitole

Homo Philosophus – Note

1 G.W.F.Hegel, Filozofia naturii, Bucureşti, Editura Academiei,

1971, p.22.

2 Idem, Prelegeri de Filozofie a istoriei, Bucureşti, Editura

Academiei,1968, p. 57.

3 L.Feuerbach, Esenţa creştinismului, Bucureşti, Editura

Ştiinţifică, 1961, p. 41.

4 Ibidem, p. 69.

5 K.Marx şi F.Engels, Scrieri din tinereţe, Bucureşti, Editura

Politică, 1968, p. 553.

6 Ibidem, p. 555.

7 Ibidem, p. 557.

8 Ibidem, pp. 557-558.

9 R.Garaudy, Marxismul secolului XX , Bucureşti, Editura Politică,

1969, p. 187.

10 K.Marx şi F.Engels, Op.cit., p.620.

11 Ibidem, p. 609.

12 Ibidem, p. 575.

13 Ibidem, p. 576.

14 Ibidem, p. 579.

15 K.Marx şi F.Engels, Opere, Vol.3, Bucureşti, Editura Politică,

1962, ed.a II-a, p. 36.

16 G. Lukacs, Ontologia existenţei sociale, Editura Politică, Bucureşti,

1986.

17 K.Marx şi F.Engels, Scrieri din tinereţe, p. 576.

18 Ibidem, p. 579.

19 G.Lukacs, Op.cit., p. 565.