in Capitole

Homo Philosophus – Note

1 Paul Chauchard, Le langage et la pensée , Paris, P.U.F., 1970 pp.

8, 10.

2 J.W.Goethe, Faust I, 1237.

3 M. Eliade, Le sacre et le profane , Paris, Gallimard, 1979.

4 Idem, Nostalgia originilor, Bucureşti, Humanitas, 1994, p. 6.

5 I. Kant, Întemeierea metafizicii maranurilor În: „Critica raţiunii

practice”, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1972, p. 23.

6 G.W.F. Hegel, Filozofia spiritului, Bucureşti, Editura

Academiei, 1966, p.5.

7 Idem, Prelegeri de filozofie a religiei, Bucureşti, Editura

Academiei,1969, p. 21.

8 F. Savater, Viaţa eternă, Iaşi, Polirom, 2008, p. 15.

9 Ibidem, p. 17.

10 Marx, Introducere la critica filozofiei hegeliene a dreptului, În:

„Opere alese” vol. I, Bucureşti, Editura Politică, 1960.

11 Les grands textes de la philosophie , Paris, Bardos, 1968, p. 209.

12 I. Kant, Critica raţiunii pure, Bucureşti, Editura Ştiinţifică,

1964, p. 601.

13 Hegel, Istoria filozofiei , vol. II, Bucureşti, Editura

Academiei,1964, p. 407.

89

–––––––– Page 90––––––––

14 Ibidem, p. 409.

15 D. Isac, Introducere în istoria filozofiei eline , Cluj-Napoca,

Grinta, 2005, p. 146.

16 I. Kant, Critica raţiunii practice, Bucureşti, Editura Ştiinţifică,

1972, p. 144.

17 M. Heidegger, Despre physis la Aristotel , În: „Repere pe

drumul gândirii”, Bucureşti, Editura Politică, 1988, p. 214.

18 I. Kant, Spre pacea eternă, Bucureşti, All, 2008, p. 138.

19 Ibidem, p. 14

20 Ibidem, p. 138

21 J. W. Goethe, Poezie şi adevăr, Bucureşti, Editura pentru

Literatură 1967, p. 215.