in Cărți de Ion Irimie

Cuprins

Cum şi de ce? ….. 5
Interferenţe şi diferenţe …. 38
2.1. Pe tema scrisului …. 39
2.2. Interesul pentru om … 52
2.3. Morală şi moralitate … 61
2.4. Iertare şi iubire, iubire şi iertare .. 76
2.5. Înţelepciune, daimon şi Dumnezeu .. 109
2.6. Moarte şi nemurire … 126
De la diferenţe la opoziţii … 141
3.1. Opoziţiile filozofie şi religie .. 164
3.2. Opoziţiile raţiune-credinţă .. 165
3.3. Opoziţia om şi Dumnezeu .. 167
3.4. Opoziţia cer şi pământ … 173
3.5. Opoziţiile trup şi suflet, viaţă de acum şi viaţă de apoi …… 178
Gânduri de final…. 187

Cum şi de ce?

Întrebarea cu care simt că ar trebui să încep este cea de mai sus: Cum şi de ce? Cum şi de ce acum, la final de viaţă biologică şi intelectuală, am ajuns la Socrate şi am ajuns la Isus? Am ajuns la tema diferenţelor şi interferenţelor dintre ei. Diferenţe de gând, de vorbă şi de conduită. Diferenţe şi interferenţe  consecinţe întinse în istoria milenară a culturii.

Ca să fiu sincer, nu am la îndemână un răspuns simplu, scurt şi imediat. N-am unul pe care să-l prind în două-trei fraze. Am însă în minte un răspuns ceva mai larg şi ceva mai complicat. Am unul care se va derula pe parcursul tuturor paginilor care urmează. La modul normal, toată lucrarea va fi un fel de răspuns la întrebările de mai sus.

Cu această scurtă şi succintă precizare cred că aş putea porni la drum. Şi aş putea-o face prin invocarea modurilor în şi prin care, pe parcursul vieţii, m-am întâlnit cu cei doi. M-am întâlnit mai întâi cu Isus şi apoi, după ani buni, m-am întâlnit şi cu Socrate.