Informaţie şi cauzalitate

Format extern:

Informaţie şi cauzalitate – Ion Irimie

Informaţie şi cauzalitate
Seria:
Filosofie ● Sociologie ● Psihologie ●
Coorodonator: Conf.univ.dr. Emil POP
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
IRIMIE, Ion

Informaţie şi cauzalitate / Ion Irimie. – Cluj-Napoca : Argonaut, 2012
ISBN 978-973-109-364-2
Editura Argonaut
Str. Ciucaş, nr.5/15
Cluj-Napoca
Fax: 0264-425626
0740-139984 ; 0746-752191
e-mail: editura_argonaut@yahoo.com
w.w.w.editura-argonaut.ro
Cuprinsul
I.Punerea problemei
II.Despre informaţie
III.Cauzalitatea şi conceptul ei
1.Despre începuturi
2.Democrit şi tronul Persiei
3.Aristotel şi cele patru cauze
4.Toma de Aquino şi cauza cauzelor
5.Spinoza şi „cauza sui”
6.D. Hume – cauzalitatea e în noi
7.Kant şi antinomiile cauzalităţii
8.Hegel – cauzalitate şi dialectică
9.Husserl şi „motivaţia”
10.Heidegger sau „libertatea întru temei”
11.Sartre şi „structura acţiunii”
12.Marx şi materialismul dialectic
13.Fizicienii şi „gâlceava” lor
14.M. Bunge şi complexele de cauzalitate
15.Cauzalitatea şi filozofia mentalului
16.Cauzalitatea în gândirea românească
IV.Informaţia şi formele cauzalităţii
1.De la energetic → la energetic
2.De la energie → la energie
3.Cauze informaţionale → efecte tot informaţionale
4.Cauze informaţionale → efecte energetice
V.Cauzalitate şi finalitate
VI.Cauzalitate şi libertate
VII.Încheiere şi câteva concluzii